ANZASW Mission, Vision & Value Statements

Kia tutuki ia ngā whainga me ngā tumanako kia mau tonu i ngā mahi

Through working together our goals and objectives will be achieved

Our Vision/Wawata

An equitable, socially just and sustainable Aotearoa New Zealand society in which social work is a valued profession.

Kia tika tonu te āhua mahi mō ngā Tangata i Aotearoa nei

Our Mission/Wainga

To enhance the profession of social work for the benefits of individuals, family, communities, whānau, hāpu and iwi.

Manaaki ngā kaimahi kia tika te huarahi oranga e hāpai ngā whānau, hāpu, iwi, me ngā hapori.

Our Values/Whai Paenga

ANZASW UPHOLDS the core values that emanate from our National Foundation Document: Te Tiriti o Waitangi – Rangatiratanga, Manaakitanga, Whanaungatanga, Aroha, Kotahitanga, Mātātoa and Wairuatanga, and the ethical principles that derive from them.

E WHAKAŪNGIA ANA E MĀTAU ngā uara matua e puta mai ana i tā tātau Tuhinga Taketake ā-Motu: Te Tiriti o Waitangi – Rangatiratanga, Manaakitanga, Whanaungatanga, Aroha, Kotahitanga, Mātātoa me te Wairuatanga, me ngā mātāpono matatika e ahu mai ana i ēnei.

RANGATIRATANGA: SOCIAL WORKERS value diversity and cultural identity. We use our practice to advocate for and support self-determination and empowerment of others.

E uaratia ana e NGĀ KAITAUWHIRO HAPORI te kanorautanga me te tuakiri ahurea. E whakamahia ana e mātau ā mātau tikanga mahi hei taunaki me te tautoko i te tino rangatiratanga me te whakamana i ētahi atu.

MANAAKITANGA: SOCIAL WORKERS recognise and support the mana of others. We act towards others with respect, kindness and compassion. We practice empathic solidarity, ensure safe space, acknowledge boundaries and meet obligations.

E āhukahuka ana NGĀ KAITAUWHIRO HAPORI me te tautoko i te mana o ētahi atu. E manaaki ana, e manaaki ana, e aroha ana mātau ki ētahi atu. Ko tā mātau tikanga he kotahitanga, he whakarite i te wāhi haumaru, he mōhio ki ngā tepenga me te whakatutuki i ngā herenga.

WHANAUNGATANGA: SOCIAL WORKERS work to strengthen reciprocal mana-enhancing relationships, connectedness and to foster a sense of belonging and inclusion.

Ka mahi tahi NGĀ KAITAUWHIRO ki te whakakaha i ngā hononga whakapiki mana, te tūhonohono me te whāngai i te wairua ewe whenua me te whakaurunga.

AROHA: SOCIAL WORKERS acknowledge our mutual responsibility for well-being. We recognise our common humanity with people who use our services and hold people to account, using professional judgement without being judgemental. We focus on people’s strengths and finding solutions.

E āhukahuka ana NGĀ KAITAUWHIRO HAPORI i tō tātau kawenga ngātahi mō te oranga. E āhukahuka ana mātau i tō tātau ngākau atawhai me te hunga e whakamahi ana i ā mātau ratonga me te whakarite ka tika te mahi a te tangata, mā te whakataunga ngaio me te kore whakawā wawe. E arotahi ana mātau ki ngā kaha o te tangata me te rapu rongoā.

KOTAHITANGA: SOCIAL WORKERS work to build a sense of community, solidarity and collective action for social change. We challenge injustice and oppression in all its forms, including exploitation, marginalisation, powerlessness, cultural imperialism and violence.

Ka whakapau kaha NGĀ KAITAUWHIRO HAPORI kia puta he wairua hapori, kotahitanga me te mahi ngātahi mō te takahuringa pāpori. Ka whakahē mātau i te tūkinotanga me te takahi iwi i roto i ōna āhuatanga katoa, tae atu ki te whakahāwinitanga, whakarere ki waho, kore mana, te whakahau ahurea hou me te whakarekereke.

MĀTĀTOA: SOCIAL WORKERS act with moral courage in situations that are uncomfortable, challenging and uncertain. We use critical reflection and questioning to work through contradictions and complexity.

Ka māia NGĀ KAITAUWHIRO HAPORI kia pono rātau i ngā āhuatanga kōpāpā, uaua, pāhekeheke hoki. Ka arohaehae tā mātau huritao me te uiui ki te wherawhera i ngā taupatupatu me ngā uauatanga.

WAIRUATANGA: SOCIAL WORKERS attend to the well-being – spiritual, emotional, psychological and physical – of self and others. We acknowledge the significance of whakapapa, self-awareness and self-care.

Ka ū NGĀ KAITAUWHIRO HAPORI ki te oranga – wairua, ngākau, hinengaro, tinana – o rātau anō me ētahi atu. E whakamana ana mātau i te hiranga o te whakapapa, te mōhio me te manaaki i a koe anō.

Our Priority Goals

 1. Voice – To provide a strong voice for Tau Iwi and Tangata Whenua members, the profession and the people with whom we work.
 • Public awareness of the positive role and impact of social work and social workers is raised
 • Be an influential commentator on social work and the social services public policy agenda
 • Members are mobilised to engage in ANZASW campaign activity
 • Tangata Whenua caucus voice is strengthened within the Association

 

 1. Continuing professional development – To promote and provide opportunities for continuing professional development
 • Design, deliver and co-ordinate CPD opportunities using a range of delivery mechanisms
 • Design and implement a system to recognise and endorse CPD courses and providers
 • Disseminate information about CPD opportunities provided by other organisations

 

 1. Membership – To maintain and grow the membership of ANZASW.
 • Achieve net growth in Tau Iwi and Tangata Whenua membership
 • Increase Tau Iwi and Tangata Whenua participation in the Association