Te Komako Issue 14 Winter

Contents


Editorial


Articles


Kaiwhakahaere comment – Te Ripota o Te Kaiwhakahaere – Tangata Whenua Takawaenga o Aotearoa
Leland A Ruwhiu – Kaiwhakahaere

Treaty partnering: Establishment of a charter for Maori community based programmes
Peter J. Mataira

It’s time . . . Ko tenei te wa
Leland Ruwhiu

What has marine science got to do with social work?
Emma Webber–Dreadon and Mere Mollard–Wharepapa

Te Waka Tangata: Using waka as a model for the structures of Maori organisations
Anaru Eketone

Leadership is an action not a position: Lessons in poroporo and dough boys
Sharlene Davis

Maatua Whangai o Otepoti-Reflections
Shane Walker

A question of identity for our rangatahi
Wheturangi Walsh-Tapiata

Past and Future
Kiriana Hancy

The Te Komako cover design and designer: He whakamarama
Katie Tua – Cover designer